Efternamnet Bidefors


Snabbfakta om Bidefors


Bidefors på rövarspråket: Bobidodefofororsos
Bidefors baklänges blir: Srofedib

Hur många har Bidefors som efternamn?

12 har Bidefors som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BideforsObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest