Efternamnet Bidlis


Snabbfakta om Bidlis


Bidlis på rövarspråket: Bobidodlolisos
Bidlis baklänges blir: Sildib

Hur många har Bidlis som efternamn?

11 har Bidlis som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BidlisObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest