Efternamnet Bidner


Snabbfakta om Bidner


Bidner på rövarspråket: Bobidodnoneror
Bidner baklänges blir: Rendib

Hur många har Bidner som efternamn?

17 har Bidner som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BidnerObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest