Efternamnet Bidö


Snabbfakta om Bidö


Bidö på rövarspråket: Bobidodö
Bidö baklänges blir: ödib

Hur många har Bidö som efternamn?

14 har Bidö som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BidöObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest