Efternamnet Biela


Snabbfakta om Biela


Biela på rövarspråket: Bobielola
Biela baklänges blir: Aleib

Hur många har Biela som efternamn?

21 har Biela som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BielaObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest