Efternamnet Bielk


Snabbfakta om Bielk


Bielk på rövarspråket: Bobielolkok
Bielk baklänges blir: Kleib

Hur många har Bielk som efternamn?

14 har Bielk som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BielkObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest