Efternamnet Bielke


Snabbfakta om Bielke


Bielke på rövarspråket: Bobielolkoke
Bielke baklänges blir: Ekleib

Hur många har Bielke som efternamn?

39 har Bielke som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet Bielke



Obs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest