Efternamnet Biernat


Snabbfakta om Biernat


Biernat på rövarspråket: Bobierornonatot
Biernat baklänges blir: Tanreib

Hur många har Biernat som efternamn?

23 har Biernat som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BiernatObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest