Efternamnet Bigell


Snabbfakta om Bigell


Bigell på rövarspråket: Bobigogeloll
Bigell baklänges blir: Llegib

Hur många har Bigell som efternamn?

10 har Bigell som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BigellObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest