Efternamnet Bigert


Snabbfakta om Bigert


Bigert på rövarspråket: Bobigogerortot
Bigert baklänges blir: Tregib

Hur många har Bigert som efternamn?

30 har Bigert som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BigertObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest