Efternamnet Bigsten


Snabbfakta om Bigsten


Bigsten på rövarspråket: Bobigogsostotenon
Bigsten baklänges blir: Netsgib

Hur många har Bigsten som efternamn?

18 har Bigsten som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BigstenObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest