Efternamnet Bijani


Snabbfakta om Bijani


Bijani på rövarspråket: Bobijojanoni
Bijani baklänges blir: Inajib

Hur många har Bijani som efternamn?

13 har Bijani som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BijaniObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest