Efternamnet Bilajac


Snabbfakta om Bilajac


Bilajac på rövarspråket: Bobilolajojacoc
Bilajac baklänges blir: Cajalib

Hur många har Bilajac som efternamn?

11 har Bilajac som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BilajacObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest