Efternamnet Bilar


Snabbfakta om Bilar


Bilar på rövarspråket: Bobilolaror
Bilar baklänges blir: Ralib

Hur många har Bilar som efternamn?

23 har Bilar som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BilarObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest