Efternamnet Bild


Snabbfakta om Bild


Bild på rövarspråket: Bobiloldod
Bild baklänges blir: Dlib

Hur många har Bild som efternamn?

108 har Bild som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BildObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest