Efternamnet Bilén


Snabbfakta om Bilén


Bilén på rövarspråket: Bobilolénon
Bilén baklänges blir: Nélib

Hur många har Bilén som efternamn?

89 har Bilén som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet Bilén



Obs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest