Efternamnet Bilgic


Snabbfakta om Bilgic


Bilgic på rövarspråket: Bobilolgogicoc
Bilgic baklänges blir: Ciglib

Hur många har Bilgic som efternamn?

93 har Bilgic som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BilgicObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest