Efternamnet Bilker


Snabbfakta om Bilker


Bilker på rövarspråket: Bobilolkokeror
Bilker baklänges blir: Reklib

Hur många har Bilker som efternamn?

23 har Bilker som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BilkerObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest