Efternamnet Billbäck


Snabbfakta om Billbäck


Billbäck på rövarspråket: Bobilollbobäckock
Billbäck baklänges blir: Kcäbllib

Hur många har Billbäck som efternamn?

23 har Billbäck som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BillbäckObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest