Efternamnet Billberger


Snabbfakta om Billberger


Billberger på rövarspråket: Bobilollboberorgogeror
Billberger baklänges blir: Regrebllib

Hur många har Billberger som efternamn?

15 har Billberger som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BillbergerObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest