Efternamnet Billebo


Snabbfakta om Billebo


Billebo på rövarspråket: Bobilollebobo
Billebo baklänges blir: Obellib

Hur många har Billebo som efternamn?

16 har Billebo som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BilleboObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest