Efternamnet Billehag


Snabbfakta om Billehag


Billehag på rövarspråket: Bobilollehohagog
Billehag baklänges blir: Gahellib

Hur många har Billehag som efternamn?

14 har Billehag som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BillehagObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest