Efternamnet Billeson


Snabbfakta om Billeson


Billeson på rövarspråket: Bobilollesosonon
Billeson baklänges blir: Nosellib

Hur många har Billeson som efternamn?

13 har Billeson som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BillesonObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest