Efternamnet Billfeldt


Snabbfakta om Billfeldt


Billfeldt på rövarspråket: Bobilollfofeloldodtot
Billfeldt baklänges blir: Tdlefllib

Hur många har Billfeldt som efternamn?

46 har Billfeldt som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BillfeldtObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest