Efternamnet Billgert


Snabbfakta om Billgert


Billgert på rövarspråket: Bobilollgogerortot
Billgert baklänges blir: Tregllib

Hur många har Billgert som efternamn?

34 har Billgert som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BillgertObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest