Efternamnet Billgren


Snabbfakta om Billgren


Billgren på rövarspråket: Bobilollgogrorenon
Billgren baklänges blir: Nergllib

Hur många har Billgren som efternamn?

344 har Billgren som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BillgrenObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest