Efternamnet Billinger


Snabbfakta om Billinger


Billinger på rövarspråket: Bobilollinongogeror
Billinger baklänges blir: Regnillib

Hur många har Billinger som efternamn?

108 har Billinger som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BillingerObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest