Efternamnet Billock


Snabbfakta om Billock


Billock på rövarspråket: Bobilollockock
Billock baklänges blir: Kcollib

Hur många har Billock som efternamn?

20 har Billock som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BillockObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest