Efternamnet Billstam


Snabbfakta om Billstam


Billstam på rövarspråket: Bobilollsostotamom
Billstam baklänges blir: Matsllib

Hur många har Billstam som efternamn?

33 har Billstam som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BillstamObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest