Efternamnet Billstedt


Snabbfakta om Billstedt


Billstedt på rövarspråket: Bobilollsostotedodtot
Billstedt baklänges blir: Tdetsllib

Hur många har Billstedt som efternamn?

17 har Billstedt som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BillstedtObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest