Efternamnet Billter


Snabbfakta om Billter


Billter på rövarspråket: Bobilolltoteror
Billter baklänges blir: Retllib

Hur många har Billter som efternamn?

12 har Billter som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BillterObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest