Efternamnet Billving


Snabbfakta om Billving


Billving på rövarspråket: Bobilollvovinongog
Billving baklänges blir: Gnivllib

Hur många har Billving som efternamn?

24 har Billving som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BillvingObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest