Efternamnet Bilmez


Snabbfakta om Bilmez


Bilmez på rövarspråket: Bobilolmomezoz
Bilmez baklänges blir: Zemlib

Hur många har Bilmez som efternamn?

14 har Bilmez som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BilmezObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest