Efternamnet Biloch


Snabbfakta om Biloch


Biloch på rövarspråket: Bobilolochoch
Biloch baklänges blir: Hcolib

Hur många har Biloch som efternamn?

10 har Biloch som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BilochObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest