Efternamnet Bilock


Snabbfakta om Bilock


Bilock på rövarspråket: Bobilolockock
Bilock baklänges blir: Kcolib

Hur många har Bilock som efternamn?

34 har Bilock som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BilockObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest