Efternamnet Bilstrup


Snabbfakta om Bilstrup


Bilstrup på rövarspråket: Bobilolsostotrorupop
Bilstrup baklänges blir: Purtslib

Hur många har Bilstrup som efternamn?

19 har Bilstrup som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BilstrupObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest