Efternamnet Bingåker


Snabbfakta om Bingåker


Bingåker på rövarspråket: Bobinongogåkokeror
Bingåker baklänges blir: Rekågnib

Hur många har Bingåker som efternamn?

11 har Bingåker som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BingåkerObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest