Efternamnet Binnquist


Snabbfakta om Binnquist


Binnquist på rövarspråket: Bobinonnqoquisostot
Binnquist baklänges blir: Tsiuqnnib

Hur många har Binnquist som efternamn?

10 har Binnquist som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BinnquistObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest