Efternamnet Biörck


Snabbfakta om Biörck


Biörck på rövarspråket: Bobiörorckock
Biörck baklänges blir: Kcröib

Hur många har Biörck som efternamn?

42 har Biörck som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BiörckObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest