Efternamnet Biörnstad


Snabbfakta om Biörnstad


Biörnstad på rövarspråket: Bobiörornonsostotadod
Biörnstad baklänges blir: Datsnröib

Hur många har Biörnstad som efternamn?

30 har Biörnstad som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BiörnstadObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest