Efternamnet Birger


Snabbfakta om Birger


Birger på rövarspråket: Bobirorgogeror
Birger baklänges blir: Regrib

Hur många har Birger som efternamn?

42 har Birger som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BirgerObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest