Efternamnet Birgersgård


Snabbfakta om Birgersgård


Birgersgård på rövarspråket: Bobirorgogerorsosgogårordod
Birgersgård baklänges blir: Drågsregrib

Hur många har Birgersgård som efternamn?

Färre än 10 st har ... som efternamn

Så ser trenden ut för efternamnet BirgersgårdObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest