Efternamnet Birke


Snabbfakta om Birke


Birke på rövarspråket: Bobirorkoke
Birke baklänges blir: Ekrib

Hur många har Birke som efternamn?

37 har Birke som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BirkeObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest