Efternamnet Birkedal


Snabbfakta om Birkedal


Birkedal på rövarspråket: Bobirorkokedodalol
Birkedal baklänges blir: Ladekrib

Hur många har Birkedal som efternamn?

23 har Birkedal som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BirkedalObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest