Efternamnet Birkegård


Snabbfakta om Birkegård


Birkegård på rövarspråket: Bobirorkokegogårordod
Birkegård baklänges blir: Drågekrib

Hur många har Birkegård som efternamn?

14 har Birkegård som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BirkegårdObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest