Efternamnet Birkén


Snabbfakta om Birkén


Birkén på rövarspråket: Bobirorkokénon
Birkén baklänges blir: Nékrib

Hur många har Birkén som efternamn?

13 har Birkén som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BirkénObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest