Efternamnet Birkenstedt


Snabbfakta om Birkenstedt


Birkenstedt på rövarspråket: Bobirorkokenonsostotedodtot
Birkenstedt baklänges blir: Tdetsnekrib

Hur många har Birkenstedt som efternamn?

10 har Birkenstedt som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BirkenstedtObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest