Efternamnet Birkl


Snabbfakta om Birkl


Birkl på rövarspråket: Bobirorkoklol
Birkl baklänges blir: Lkrib

Hur många har Birkl som efternamn?

14 har Birkl som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BirklObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest