Efternamnet Birksten


Snabbfakta om Birksten


Birksten på rövarspråket: Bobirorkoksostotenon
Birksten baklänges blir: Netskrib

Hur många har Birksten som efternamn?

11 har Birksten som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BirkstenObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest