Efternamnet Bisell


Snabbfakta om Bisell


Bisell på rövarspråket: Bobisoseloll
Bisell baklänges blir: Llesib

Hur många har Bisell som efternamn?

14 har Bisell som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BisellObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest